Zwróciłem się z apelem do producentów diet, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w leczeniu żywieniowym o pomoc w pozyskaniu środków ochrony osobistej.

Poniżej publikuję pisma, które skierowałem do współpracujących firm oraz pismo, które rozesłałem do Ośrodków Leczenia Żywieniowego.

Jako PTŻK postaramy się koordynować działania z tym związane. Jeżeli Państwo chcą pomóc albo potrzebujecie tej pomocy proszę o zgłaszanie się na wskazany w piśmie adres mailowy.

Prezes PTŻK

dr hab. n. med. Przemysław Matras

 

Apel-środki ochrony osobistej-22.03.2020

Poradnie leczenia żywieniowego – prośba o informacje zwrotne PM