Szanowni Państwo

Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa na wydarzenie naukowo-szkoleniowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego. Tym razem było to nasze doroczne spotkanie czyli II Zjazd i Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, który odbył się w dniach 4-6 października 2012 w hotelu Warszawianka w Jachrance. Mając na uwadze wysoko postawioną poprzeczkę merytoryczną zeszłorocznej konferencji również i w tym roku staraliśmy się o wysoki poziom merytoryczny wykładów. Tematyka wykładów łączyła zarówno wiedzę teoretyczną jak i duże, zdobywane przez wiele lat pracy, doświadczenie wykładowców.

Tematyka wystąpień była odzwierciedleniem potrzeb jakie Państwo zgłaszali. Mówiliśmy o powikłaniach w chirurgii, które w dalszym ciągu stanowią poważny problem zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów. Zajmowaliśmy się problemem zaburzenia przyjmowania pokarmów w różnych specjalnościach medycznych dając Państwu nie tylko podsumowanie problemu ale również wskazówki jak powinno być. Wykłady zawierały wytyczne dla wszystkich uczestniczących w procesie diagnozy i leczenia pacjenta. Pamiętaliśmy o dietetykach klinicznych, których tak brakuje w szpitalach jak i o farmaceutach, którzy współtworzą Zespoły Leczenia Żywieniowego. Wyzwaniem XXI wieku jest stale podnoszący się wiek społeczeństwa oraz coraz starsi leczeni przez nas pacjenci. Problemy żywieniowe w geriatrii stanowiły temat samodzielnej sesji.

Jak co roku zajeliśmy się tematyką Zespołów Leczenia Żywieniowego, w tym roku w nieco innej formule spotkania. Sesja miała formę forum, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli już istniejących Zespołów Leczenia Żywieniowego, którzy przedstawiali rozwiązania zastosowane w ich szpitalach. Powołaliśmy zespół roboczy do spraw Zespołów Leczenia Żywieniowego celem ustalenia formuły i zakresu pracy tych zespołów oraz przedstawienia propozycji Ministrowi Zdrowia.

Równolegle do sesji głównych prowadzone był kurs leczenia żywieniowego ukończony otrzymaniem certyfikatu wymaganego do pracy w Zespole Leczenia Żywieniowego.

Program szczegółowy II Zjazdu i Międzynarodowej Konferencji naukowo-szkoleniowej PTŻK

CZWARTEK, 04.10.2012r.
SESJA INAUGURACYJNA 17:30-20:00
Prof. Sławomir Rudzki Otwarcie Zjazdu
Prof. Z Zadak, Hyspler R. Ticha A. (Hradec Kralove, Czechy) Lipids in artificial nutrition in critical patients-anticipation and evidence
Prof. H. Lochs
(Innsbruck, Austria)
Nutrition, metabolism and gut microbiota
Prof. Marek Pertkiewicz
(Warszawa)
HPN and Polish Soul
                                                                               Koktail powitalny
PIĄTEK, 05.10.2012r.
SESJA I     godz. 8:30-10:30 – Zaburzenia połykania część pierwsza– Odrębności kliniczne Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela, prof. dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz
Dr Maciej Matczuk (Inowrocław) Etiologia i objawy dysfagii, częstość występowania.
Dr Anna Zmarzły  (Wrocław) Zasady doustnej suplementacji pokarmowej w zaburzeniach przyjmowania pokarmów.

Prof. Elżbieta Poniewierka (Wrocław)

Problemy żywieniowe chorych z chorobami gastroenterologicznymi.
Dr Sławomir Budrewicz (Wrocław) Wskazania do leczenia żywieniowego u chorych neurologicznych.
Dr Katarzyna Karwowska (Poznań) Opieka żywieniowa w pierwszych dniach udaru mózgowego.
DYSKUSJA
SESJA II    godz. 10:45-12:35     – Zaburzenia połykania część druga– Odrębności kliniczne Przewodniczą: dr n. med. Katarzyna Karwowska, dr n. med. Anna Zmarzły
Prof. Sławomir Rudzki (Lublin) Przyswajanie aminokwasów a potrzeby energetyczne.
Dr Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz (Gdańsk) Zaburzenia przyjmowania pokarmów  w pediatrii. Zasady.
Dr Anna Zmarzły (Wrocław) Zasady leczenia żywieniowego w chorobach wewnętrznych. Tłuszcze MCT/LCT, immunomodulatory w żywieniu dojelitowym.
Prof. Andrzej Szawłowski (Warszawa) Zaburzenia przyjmowania pokarmów w onkologii.
Dr Marek Kunecki (Łódź) Kiedy chory z nowotworem wymaga wsparcia żywieniowego, a kiedy je dostaje ?
PRZERWA KAWOWA
   SESJA V   godz. 12:50-14:50 Leczenie Żywieniowe  w warunkach domowych – doświadczeniaPrzewodniczą: dr n. med. Krystyna Urbanowicz, dr n. med. Maciej Matczuk
Dr Maciej Matczuk (Inowrocław) Domowe żywienie dojelitowe – analiza wyników terapii.  4 lata doświadczeń własnych.
Dr Waldemar Szafrański (Gdańsk) Długoterminowa opieka żywieniowa pozajelitowa w domu– zaburzenia funkcji wątroby na przykładzie pacjentki żywieniowej pozajelitowo
Dr Tomasz Jodłowski  (Gdańsk) Żywienie okołooperacyjne – rekomendacje a doświadczenia własne.
Mgr Renata Adryjanek (Warszawa) Alkoholik wymagający HPN – co z nim zrobić?
Dr Przemysław Matras (Lublin) Kalkulator żywieniowy- nowe możliwości w planowaniu leczenia żywieniowego
Dr Krystyna Urbanowicz (Olsztyn) Długoterminowa opieka nad cewnikiem naczyniowym                                   – czy jest nowy schemat postępowania?
Dr Katarzyna Matysiak (Jelenia Góra) Zakażenie cewnika permanentnego Klebsiella pneumoniae ESBL+: opis przypadku
LUNCH
SESJA IV   godz. 15:30-17:30 –   Geriatria – wyzwanie XXI wiekuPrzewodniczą: dr n. med. Przemysław Matras
Prof. Tomasz Kostka (Łódź) Na czym polega starzenie. Dane demograficzne.
Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz) Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego w wieku podeszłym.
mgr Anny Rogulska (Pabianice) Leczenie dietetyczne w wieku podeszłym.
Dr Przemysław Matras (Lublin) Kiedy rozpoznać potrzebę wsparcia żywieniowego i jak można pomóc  – czy koniecznie pozajelitowo?
Dr Katarzyna Żuchowska (Lublin) Frailty Syndrom – wskazówki dla klinicysty.
DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
SESJA III   godz. 17:45-19:00  – Następstwa katastrofy w brzuchu – kto powinien to leczyć ?Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki, dr n. med. Marek Kunecki
Prof. A. Weimann (Lipsk, Niemcy) Stategies in perioperative nutrition in the elderly