Konferencja naukowo szkoleniowa

“Żywienie zbliża” Jachranka 2013

III ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO

oraz

II ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI

10-12 października 2013

Hotel “Warszawianka” Jachranka 2013

STUDENCI UDZIAŁ W KONFERENCJI BEZ OPŁAT (bez noclegów i posiłków)
WYMAGANA REJESTRACJA – katarzyna.magierska@batumi.pl

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDSTAWIENIA DONIESIEŃ ZJAZDOWYCH ZARÓWNO W FORMIE PLAKATOWEJ JAKI I USTNEJ – ZGŁOSZENIA PRAC MAIL:

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

CZWARTEK 10.10.2013

 

OTWARCIE KONFERENCJI prof. Sławomir Rudzki, prof. Janusz Książyk

 

SESJA I. Szpital w domu
13.30 – 16.00 M. PERTKIEWICZ, S. RUDZKI

1. Zmiany demograficzne i zdrowie Polaków w XXI wieku
prof. Bolesław Samoliński

2. Szpital w domu – konieczność XXI wieku. Korzyści i zagrożenia
prof. Marek Pertkiewicz

3. Domowe leczenia żywieniowe dzieci w Polsce – z czym się borykamy
dr Katarzyna Popińska

4. Domowe leczenia żywieniowe dorosłych w Polsce – problemy
dr Waldemar Szafrański

5. Rejestry medyczne w leczeniu żywieniowym
dr Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

 

SESJA II. Forum Chorych Domowych – Pacjenci żywieni domowo o sobie samych- nasze radości i troski. (Interdyscyplinarne) poszukiwanie wspólnych rozwiązań 16.15 – 17.30

1. W pigułce: kim jesteśmy? Blaski i cienie życia pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych. Mirosława Cicha, Stowarzyszenie „PERMAF”
2. Mam 18 lat i zaczynam leczyć się w ośrodku dla dorosłych. Problemy młodych dorosłych z adaptacją do nowej rzeczywistości szpitalnej.
Anna Borowy, Stowarzyszenie „PERMAF”
3. Trudności w uzyskaniu nagłej, fachowej pomocy osobom z żywieniem pozajelitowym oraz dojelitowym w małych miejscowościach. Martyna Kopańska, Fundacja Dzieci Żywione Inaczej
4. Brak pomocy finansowej Państwa w procesie przechodzenia pacjentów z żywienia pozajelitowego na dojelitowe. Martyna Kopańska, Fundacja “Dzieci Żywione Inaczej”
5. Podróże i wakacje z żywieniem. Stefnia Kulla, Fundacja “Linia Życia”
6. Gdy dorosły się starzeje, czyli kto i jak się zaopiekuje osobą starszą żywioną pozajelitowo lub dojelitowo w warunkach domowych?
Krystyna Matusiak, Zbigniew Kutrzebka, Fundacja “Linia Życia”
7. Mobilny pacjent standardem czy luksusem? Ograniczenia w nauce i pracy (trudności w dostępie do przenośnych pomp żywieniowych i sprzętu medycznego). Izabela Bylińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę Żyć”
8. Oddziały leczenia żywieniowego – mit czy realna potrzeba? Trudności w funkcjonowaniu szpitalnym pacjentów żywieniowych. Izabela Bylińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę Żyć
9. Postawy pacjentów żywionych domowo wobec własnej choroby i procesu leczenia, czyli problemy osób chorych z punktu widzenia zespołu żywienia.
Krystyna Majewska, Klinika Chirurgii i Żywienia w Warszawie

 

SESJA III. Kontrola jakości w leczeniu żywieniowym
17.45 – 19.00 J. KSIĄŻYK, P. MATRAS

1. Co zapewnia bezpieczeństwo pacjenta podczas leczenia żywieniowego – z perspektywy 30 lat –
prof. Janusz Książyk

2. Czego wymaga płatnik? Co się należy choremu w HPN/HEN. Kontrola leczenia żywieniowego przez NFZ – kontrowersje ostatnich lat
Przedstawiciel NFZ

3. Leczenie żywieniowe – standardy. Czy potrzeba zmieniać standardy? Co powinien sprawdzać NFZ w czasie kontroli.
prof. Marek Pertkiewicz

4. Zakażenie i zakrzepica odcewnikowa. Sposoby zmniejszenia częstości zakażeń. Nowe sposoby zapobiegania – czy są i czy są skuteczne? Częstość występowania zakażeń odcewnikowych – parametr monitorujący jakość w szpitalu?
dr Przemysław Matras

 

SESJA IV. Szpital w domu – następny krok – dyskusja okrągłego stołu
od 19.00 moderator prof. MAREK PERTKIEWICZ

(prelegenci i zaproszeni goście)

 

 

20.00 KOLACJA

PIĄTEK 11.10.2013

SESJA V. Leczenie dietetyczne szpitalne (żywienie szpitalne) – zamiast leczenia żywieniowego czy doskonałe uzupełnienie
8.30 – 10.45 E. BANAŚ, K. GORAL B. SIŃSKA

1. Niedożywienie szpitalne dr Katarzyna Olszewska

2. Stosowanie suplementów diety u dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej
mgr Elżbieta Banaś

3. Żywienie szpitalne – stan aktualny a potrzeby – mgr Karolina Goral

4. Potrzeby dietetyczne u osób starszych podczas pobytu w szpitalu –
dr Elżbieta Gabrowska

5. Edukacja akademicka dietetyków – realne potrzeby – dr Beata Sińska

6. Porada dietetyczna – luksus czy realna potrzeba- Małgorzata Janusz

Doniesienia:

Ocena cateringu szpitalnego przez pacjentów w wybranych warszawskich szpitalach – dr Ewa Ehmke

Wyniki badań dotyczące wpływu diety na rehabilitację w chorobach neurologicznych – dr Agnieszka Kwaśniewska

 

10.45 – 11.15 PRZERWA KAWOWA

 

SESJA VI. Aminokwasy w leczeniu żywieniowym. Chory onkologiczny
11.20 – 13.25 S. RUDZKI, J. SNARSKA

1. Rola białka w leczeniu żywieniowym pacjentów onkologicznych
prof. Sławomir Rudzki

2. Rola glutaminy? – prof. P. A. M. van Leeuwen

3. Czy potrzeba suplementować glutaminę u pacjentów operowanych z powodu choroby nowotworowej przewodu pokarmowego
dr Przemysław Matras

4. Glutamina – dobra czy zła? – prof. Marek Pertkiewicz

5. Wsparcie żywieniowe drogą pozajelitową jako uzupełnienie leczenia onkologicznego – dr Przemysław Matras

6. PEG odbarczający – za i przeciw prof. Andrzej Szawłowski

7. Doniesienia

 

SESJA VII. Leczenie żywieniowe ambulatoryjne u dzieci i dorosłych
13.30 – 14.30 A. ZMARZŁY, A. SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ

1. Leczenie żywieniowe doustne dzieci – potrzeby
dr Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz

2. Niedożywienie ambulatoryjne u dorosłych dr Anna Zmarzły

3. Leczenie żywieniowe doustne dzieci i dorosłych. Finansowanie.
dr Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz, dr Anna Zmarzły

4. „Czym skorupka za młodu… czyli otyłości u dzieci”
dr A. Jankowska, dr M. Brzeziński

14.30 – 15.30 OBIAD

 

SESJA VIII. Odrębności leczenia żywieniowego w zależności od wieku
15.30 – 17.30 J. KSIĄŻYK, E. TOPOROWSKA-KOWALSKA

1. Żywienie niemowląt i małych dzieci – kierunki rozwoju prof. Janusz Książyk

2. Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego w okresie noworodkowym
dr Katarzyna Kornacka

3. Znaczenie białka w żywieniu noworodków urodzonych przedwcześnie
dr Krystyna Bober-Olesińska

4. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe noworodków dr Agnieszka Gawecka

5. Dobór emulsji lipidowej w żywieniu pozajelitowym dzieci dr Joanna Żydak

6. Okres przejściowy – dziecko-dorosły prof. Ewa Toporowska-Kowalska

7. Doniesienia

 

 

SESJA IX. Niewydolność przewodu pokarmowego po radioterapii. Zespół krótkiego jelita. Wysoka przetoka.
17.45 – 19.00 M. KUNECKI, S.GŁUSZEK

1. „Radiation enteritis”, „radiation colitis” – definicje i klasyfikacje, częstość występowania, obraz makroskopowy i mikroskopowy  prof. Sławomir Rudzki

2. „Radiation enteritis”, „radiation colitis” – rozpoznanie choroby, przebieg kliniczny, badania obrazowe – TK, pasaż jelitowy, endoskopia, trudności diagnostyczne prof.Jadwiga Snarska

3. Leczenie zachowawcze powikłań popromiennego zapalenia jelit, SBS i wysokiej przetoki jelita cienkiego prof. Marek Pertkiewicz

4. Leczenie operacyjne – wskazania, „timing”, rodzaje operacji, odrębności „typowych” zabiegów resekcyjnych wykonywanych z powodu zmian poradiacyjnych. Technika operacyjna, postępowanie okołooperacyjne czyli jak ustrzec się nawrotu?
dr Marek Kunecki

5. Przetoka – kiedy i jak odtworzyć ciągłość? Prof. Stanisław Głuszek

6. Doniesienia

 

12.10.2013 SOBOTA

 

SESJA X. „Psychospołeczne wyzwania u chorych uzależnionych od żywienia pozajelitowego”
8.30 – 10.00 MAGDALENA ŁAZAREWICZ

1. Psychologiczne problemy dzieci żywionych pozajelitowo i ich rodzin

Kamila Zych

2. Psychospołeczne problemy osób dorosłych żywionych sztucznie w warunkach domowych – okiem pacjenta – psychologa – Mirosława Cicha

3. Holizm, interdyscyplinarność i partnerski stosunek do pacjenta – od teorii do praktyki – Magdalena Łazarewicz

4. Dyskusja okrągłego stołu

 

SESJA XI. „Optymalne przygotowanie metaboliczne do zabiegu operacyjnego”
10.15 – 12.00 M. MATCZUK, K. KARWOWSKA

1. ABC Fizjologii: odpowiedź metaboliczna na głodzenie/przyjęcie pokarmu/stres
dr Maciej Matczuk

2. Stategies in perioperative nutrition in the elderly.
Prof. Arved Weimann

3. Wpływ niedożywienia na okres okołooperacyjny: kiedy odroczenie zabiegu ma sens?     dr Tomasz Jodłowski

4. Czynniki warunkujące szybkość opróżniania żołądka, implikacje na okres okołooperacyjny
dr Maciej Matczuk

5. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii w zakresie przyjmowania pokarmów i pojenia w okresie okołooperacyjnym
prof. Paweł Sobczyński

6. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w bezpośrednim okresie okołooperacyjnym
dr Tomasz Jodłowski

 

12.00 – 12.20 KAWA

 

SESJA XII. Leczenie żywieniowe w szczególnych sytuacjach klinicznych cz.I
12.20 – 14.00 A. SZLAGATYS, H. ROMANOWSKA

1. Żywienie enteralne u pacjentów z niewydolnością wielonarządową.
Prof. Ewa Toporowska-Kowalska

2. ICU – skala TIS podstawowym wskazaniem do leczenia żywieniowego?
dr Magdalena Świder

3. Żywienie dzieci z niewydolnością serca dr Joanna Friedman-Gruszczyńska

4. Cardiac cachexia – realny problem? dr Maciej Matczuk

5. Leczenie żywieniowe w chorobach wątroby – prawda i mity
dr Dorota Mańkowska

 

14.00 – 14.30 POSIŁEK

SESJA XIII. Leczenie żywieniowe w szczególnych sytuacjach klinicznych cz.II
14.30 – 16.10 H. ROMANOWSKA, A. SZLAGATYS

1. Leczenie ostrego i przewlekłego niedożywienie u dzieci – dr Hanna Romanowska

2. Wyniszczenie – jak leczyć? dr Przemysław Matras

3. Hormony w leczeniu niedożywienia (zaburzenia łaknienia) – przyczyną czy skutkiem niedożywienia? prof. Beata Matuszek

4. Wyliczanie zapotrzebowania w chorobach neurologicznych. Leczenie żywieniowe chorych neurologicznych. dr Dorota Wesół-Kucharska

5. Doniesienia – Przyczyny powikłań wątrobowych u pacjentów leczonych pozajelitowo w warunkach domowych (LUBLIN)

 

SESJA XIV. Powikłania septyczne
16.20 – 18.00 K. POPIŃSKA, P. MATRAS

1. Zaburzenia metaboliczne w sepsie. dr Marta Sibilska

2. Zaburzenia immunologiczne – próba ingerencji żywieniem prof. Robert Słotwiński

3. Zakażenia u leczonych dojelitowo – kiedy i jakie leczenie empiryczne? Zapalenie płuc w czasie HEN – zasady postępowania dr Katarzyna Karwowska

4. Biegunka w czasie HEN – złe podawanie diety czy infekcja. Co dzisiaj wiemy Cl.diff. Leczenie. dr Jolanta Kluz – Zawadzka

5. Leczenie powikłań zakaźnych żywienia pozajelitowego i dojelitowego u dzieci – schemat postępowania. prof. Janusz Książyk

6. Sepsa odcewnikowa – rozpoznawanie i leczenie u dorosłych. prof. Marek. Pertkiewicz

 

18.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI S. Rudzki, J. Książyk

17.50 – Walne zebranie poszczególnych towarzystw