Szanowni Państwo mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukowo- Szkoleniową organizowaną przy wsparciu programu „Niedożywienie – Dolny Śląsk 2012- 2014”.

„Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej”

Konferencja dedykowana jest: lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom medycznym.

Termin i miejsce konferencji: 19 listopada 2013r. (wtorek), godz. 09.00- 16.00
Hotel Orbis „Wrocław” ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław

Organizatorzy:

 • Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego
 • Program Niedożywienie – Dolny Śląsk 2012-2014

Komitet organizacyjny:

 • Przewodnicząca: mgr Urszula Olechowska – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.
 • Wiceprzewodnicząca: dr Anna Zmarzły – Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Program „Niedożywienie – Dolny Śląsk 2012- 201”.

Członkowie:

 • mgr Grażyna Smektała,
 • dr Anna Dymczy,
 • lic. pielęgniarstwa Joanna Magolan,
 • mgr Bożena Bedryk,
 • mgr Magdalena Golinska,
 • mgr Wioletta Kosiba- Rogala

Program:

Sesja I Niedożywienie ambulatoryjne – jaki to problem?
Przewodniczą sesji: mgr U. Olechowska, dr A.Zmarzły

 • 9.00-9.10
  Otwarcie Konferencji
  mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
 • 9.10-9.20
  Program „Niedożywienie Dolny Śląsk 2012-2014”
  Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • 9.20-10.00
  Niedożywienie – etiologia, patofizjologia, epidemiologia
  dr Anna Zmarzły, Wrocław.
 • 10.00-10.30
  Rola pielęgniarki w rozpoznaniu i leczeniu niedożywienia u chorego mogącego się odżywiać doustnie
  mgr Wioletta Kosiba-Rogala, Wrocław.
 • 10.30-10:50
  Przerwa

Sesja II Doustna suplementacja pokarmowa, żywienie dojelitowe.
Przewodniczą: mgr L.Bartoszewska-Lublin, mgr G. Smektała-Wrocław

 • 10:50-11:20
  Rola pielęgniarki w edukacji chorego niedożywionego. Jak pomóc jeść. Jak podawać odżywki?
  mgr Magdalena Golinska, Wrocław.
 • 11:20-11:40
  Najczęstsze wskazania do żywienia dojelitowego
  mgr Lidia Bartoszewska, Lublin.
 • 11:40-12:10
  Zgłębniki dojelitowe. Gastrostomia odżywcza-rodzaje. Przygotowanie chorego do założenia gastrostomii. Pielęgnacja gastrostomii.
  lic. pielęgniarstwa Joanna Magolan.
 • 12:10-13:10
  Rola pielęgniarki w prowadzeniu i monitorowaniu żywienia dojelitowego. Dokumentacja medyczna. Sposoby podaży diet przemysłowych. Rodzaje diet przemysłowych. Przydatne standardy postępowania pielęgniarskiego
  mgr Lidia Bartoszewska, Lublin.
 • 13.10- 13.40
  Lunch

Sesja III Zakażenia, żywienie pozajelitowe, problemy etyczne.
Przewodniczą: dr K. Majewska-Warszawa, dr A. Dymczyk-Wrocław

 • 13:40-14:00
  Problem zakażeń w leczeniu chorych niedożywionych. Dlaczego szkolenia personelu pielęgniarskiego są ważne?
  mgr Grażyna Smektała, Wrocław.
 • 14:00-14:20
  Opieka nad obwodowym i centralnym dostępem naczyniowym w trakcie hospitalizacji
  dr Anna Dymczyk, Wrocław.
 • 14:20-15:20
  Rola pielęgniarki w prowadzeniu i monitorowaniu żywienia pozajelitowego. Zasady pracy z cewnikiem tunelizowanym i linią żylną w żywieniu pozajelitowym. Profilaktyka i leczenie zakażeń cewników naczyniowych
  mgr Krystyna Majewska, Warszawa.
 • 15:20:15:50
  Dylematy etyczne w leczeniu żywieniowym. Wsparcie żywieniowe u chorego w stanie terminalnym
  dr Anna Zmarzły, Wrocław
 • 16:00
  Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów.

Rejestracja:
http://www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=809
ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl