Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego

oraz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

UM w Lublinie

Oddział  Chirurgii Ogólnej , Gastroenterologicznej i Żywienia

PCT im. M. Kopernika w Gdańsku

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci  GUMed

zorganizowało

Konferencję  naukowo-szkoleniową

 

„Zespoły leczenia żywieniowego w praktyce.

Jak prawidłowo zorganizować i prowadzić  leczenie żywieniowe”

która odbyła się 22/09/2012 godz. 09.00

w Sali Konferencyjnej Hotelu  Novotel Gdańsk Marina ul. Jelitkowska 20
w Gdańsku