Dnia 10.11.2012 odbył się
kurs “Zespoły leczenia żywieniowego. Podstawy Leczenia Żywieniowego”

. Miejsce kursu:

Hotel Borowiecki***

ul Kasprzaka 7/9

91-078 Łódź

 
Program Kursu:

8.55 Powitanie uczestników, rozpoczęcie kursu
  Sesja I.  Organizacja zespołu żywieniowego
9.00-9.15 Marek Pertkiewicz:  Do czego potrzebne są zespoły żywieniowe
9.15-9.30 Tomasz Jodłowski:  Wymagania NFZ dotyczące prowadzenia leczenia żywieniowego: dokumentacja, kontrole.
9.30-09.45 Przemysław Matras:  Organizacja i miejsce zespołu żywieniowego w strukturze szpitala. Od czego zacząć?
09.45-10.00 Tomasz Jodłowski:  Organizacja zespołu żywieniowego z innej perspektywy. Sprawozdanie z pobytu w UCH w Londynie.
10.00-10.15 Ewa Toporowska-Kowalska:  Leczenie żywieniowe dzieci. Zespoły żywieniowe w oddziałach (szpitalach) pediatrycznych.
10.15-10.25 Prezentacja firmy Nutricia
10.25-10.45 Przerwa. Kawa i herbata
  Sesja II. „Jak my to robimy”.
10.45-11.30 Panel z udziałem przedstawicieli wszystkich ośrodków, którzy przyjadą (Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Łódź ) najlepiej lekarz i pielęgniarka. Moderator(Kunecki)
  Sesja III.  Podstawy leczenia żywieniowego
11.30-11.45 Tomasz Jodłowski:  Ocena stanu odżywienia, ryzyko żywieniowe, wskazania do leczenia żywieniowego
11.45-12.00 Marek Pertkiewicz:  Kiedy i jak rozpocząć żywienie. Dostosowanie leczenia żywieniowego do stanu ogólnego i metabolicznego.
12.00-12.15 Anna Zmarzły:  Zasady doustnej suplementacji chorych z zaburzeniami połykania
12.15-12.30 Marek Kunecki:  Wybór dostępu do przewodu pokarmowego.
12.30-12.45 Waldemar Szafrański:  Powikłania żywienia dojelitowego – przyczyny, zapobieganie, postępowanie.
12.45-12.55 Prezentacja firmy B.Braun
12.55-14.00 Lunch
14.00-14.15 Marek Pertkiewicz:   Żywienie pozajelitowe – rozwinięcie programu żywienia
14.15-14.30 Marek Kunecki:  Żywienie pozajelitowe – wybór i uzyskanie dostępu do układu żylnego
14.30-14.45 Sylwia Ossowska:  Stabilność mieszanin odżywczych – jak skorygować program żywienia pozajelitowego
14.45-15.00 Tomasz Jodłowski:  Żywienie okołooperacyjne – rekomendacje a doświadczenia własne
15.00-15.15 Marek Pertkiewicz:  Powikłania żywienia pozajelitowego.  Przyczyny, zapobieganie, postępowanie.
15.15-15.35 Krystyna Majewska, Powikłania związane z dostępem centralnym. Opieka nad dostępem centralnym
15.35-15.50 Joanna Tokarczyk.  Opieka nad zgłębnikiem i stomią odżywczą. Zasady podawania żywienia dojelitowego
15.50-16.05 Prezentacja firmy Baxter
16.05-16.25 Przerwa. Kawa i herbata
  Sesja IV.  Zadania w zespole żywieniowym
16.25-16.35 Marek Pertkiewicz:  Lekarz w zespole żywienia
16.35-16.45 Lidia Bartoszewska:  Pielęgniarka w zespole żywienia
16.45-16.55 Sylwia Ossowska:  Farmaceuta w zespole żywienia
16.55-17.05 Lidia Bartoszewska:  Dietetyk w zespole żywienia
17.05-17.45 Test, podsumowanie obrad, wręczenie certyfikatów