Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego

I Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

UM w Lublinie

Pracownia Żywienia Poza i Dojelitowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

zorganizowało

konferencje naukowo-szkoleniową  i warsztaty

Żywienie  kliniczne w praktyce.

Prawno-organizacyjne aspekty tworzenia zespołów żywieniowych.

która odbyła się: 16 czerwca 2012 r. godz. 9.00
w sala konferencyjna “Hotel Park”
ul. Warszawska 119 Olsztyn

Uczestnicy  organizowanego szkolenia otrzymali punkty edukacyjne oraz certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z zasad organizacji i pracy zespołu w warunkach szpitalnych.