Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM
Komisja Żywienia Klinicznego, Patologii Metabolicznych i Układu Trawiennego  Komitetu Nauk Klinicznych PAN
Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego

zorganizowały
kurs doskonalący AKP/48/2012

“Zespoły Żywieniowe”

który odbył się w Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 61

dnia 1 września 2012.