Jak co roku mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na
VI Konferencję naukowo-szkleniową

“PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO”

Konferencja jest organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego Dzieci.

Tematyka konferencji jest skierowana zarówno do osób, którzy już leczą żywieniowo jak i do tych, którzy dopiero zaczynają.

Przyjadą wybitni specjaliści leczenia żywienowego z całego kraju.