Niedożywienie ambulatoryjne w praktyce pielęgniarskiej

publikacja_1Publikacja pod redakcją dr. n. med. Anny Zmarzły.

Skierowana do Pielęgniarek oraz Opiekunów uczestniczących w szkoleniach w ramach “Programu Niedożywienie”.
Osoby te mogą odebrać bezpłatny egzemplarz podręcznika codziennie od 8:00 do 14:00 w Poradni Żywienia Klinicznego przy ul.Koszarowej 5 we Wrocławiu (WSS im.J.Gromkowskiego).

Zespół Leczenia Żywieniowego – Procedury

file_32_242Autorzy:
Przemysław Matras, Lidia Bartoszewska, Sławomir Rudzki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Czelej

Stron: 76
Format: B5
…przez ostatnie lata systematycznie ocenialiśmy, poprawialiśmy i uzupełnialiśmy wprowadzone procedury. Również rozwój technologiczny i pojawianie się innowacyjnych sprzętów medycznych przyczyniły się do opracowania nowych procedur. Wszystkie zmiany zostały zebrane w niniejszej publikacji…

Z przedmowy

W książce poza procedurami postępowania, zaprezentowano również projekt zarządzeń określających ogólne zasady działania Zespołu Leczenia Żywieniowego oraz zasady szczegółowe określające m.in. zasady prowadzenia i wygląd dokumentacji medycznej.

ZAMÓW >>>

Leczenie żywieniowe – Procedury

Autorzy:
Przemysław Matras, Lidia Bartoszewska, Sławomir Rudzki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Czelej

Stron: 76
Format: B5

(…) Zaburzenia stanu odżywienia należą do najczęstszych schorzeń występujących u pacjentów hospitalizowanych. Odsetek pacjentów wykazujących cechy niedożywienia, przyjmowanych na niektóre oddziały, np. chirurgii ogólnej, sięga nawet 30%.(…)
(…) Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna jest bardzo ważna, ale na efekty leczenia w największym stopniu przekłada się prawidłowa praca całego zespołu. Ważnym aspektem jest to, żeby wszyscy postępowali podobnie zarówno w rutynowych sytuacjach, jak i podczas sytuacji nietypowych. Uzyskuje się to poprzez stworzenie i wdrażanie w danej jednostce procedur medycznych. Procedury takie są jak zwykła instrukcja obsługi – ujednolicają postępowanie, ułatwiają szkolenie pracowników, pozwalają szybko przypomnieć sobie, w jaki sposób należy przeprowadzić daną czynność. Minimalizują w możliwie dużym stopniu dowolność podczas postępowania z pacjentem, która obniża jakość świadczonych usług poprzez wzrost powikłań procesu leczniczego. Powstanie procedur postępowania jest tym ważniejsze, im mniej powszechna jest wiedza o danym typie leczenia oraz im rzadziej się je stosuje. Tak właśnie bywa z leczeniem żywieniowym. Im dokładniej opisano postępowanie podczas terapii, tym większa jest jej efektywność i mniejsza liczba powikłań.

ZAMÓW >>>

Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego

214170137Redaktor naukowy:
Marek Pertkiewicz, Teresa Korta

Autorzy:
Sławomir Rudzki, Maria Ciszewska-Jędrasik, Katarzyna Karwowska, Maciej Matczuk i inni…

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Stron: 76
Format: B5

W książce poruszono problemy związane z żywieniem poza- i dojelitowym. Podano nowoczesne standardy oceny stanu odżywienia, leczenia żywieniowego w szpitalu, w domu, monitorowania leczenia oraz standardy dotyczące praktycznych problemów związanych z żywieniem poza- i dojelitowym. Omówiono także standardy postępowania w przypadkach powikłań, np. zakażeń.
Książka powinna się znaleźć w biblioteczkach na wszystkich oddziałach, gdzie jest prowadzone żywienie poza- i dojelitowe, szczególnie na oddziałach chirurgicznych.

ZAMÓW >>>

English for Dietetics

Autorzy:

Barbara Gorbacz Gancarz, Lucyna Ostrowska,

Ewa Stefańska, Eunika Supińska, Ewa Szczepaniak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

To pierwszy tego typu podręcznik do nauki języka angielskiego przeznaczony dla studentów dietetyki. Zakres tematów obejmuje słownictwo związane z wieloma dziedzinami medycznymi, np. anatomią, fizjologią, biochemią, ale również słownictwo typowo żywieniowe. Pozycja godna polecenia

Poziom B1/B2

ZAMÓW >>>