12 marca 2014 11:00-14:00
WSS im . J.Gromkowskiego, ul.Koszarowa 5 Wrocław
sala audiowizualna szpitala, budynek B, I piętro

Niedożywienie dorosłych pacjentów krajów rozwiniętych, zarówno w opiece medycznej ambulatoryjnej jak i stacjonarnej staje się znakiem i problemem naszych czasów. Rozpoznawanie i leczenie niedożywienia, od początkowych do zaawansowanych jego stadiów jest ważnym i niezbędnym aspektem terapii każdego pacjenta. Pacjent nie może umierać z głodu w czasach, w których dysponujemy skutecznymi metodami leczenia żywieniowego.
W czasie warsztatów pragniemy przybliżyć Państwu podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia różnych form niedożywienia, a także przyczyny tej choroby.

Otrzymacie Państwo materiały informacyjne, oraz ulotki edukacyjne dla chorych – mam nadzieję przydatne w dalszej pracy

dr n.med. Anna Zmarzły

 

Zgłoszenia: azmarzly@poczta.onet.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjeciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów:
12 marca 2014
11:00 – 11:30, Anna Zmarzły

Niedożywienie-etiologia, patofizjologia, diagnostyka.Szczególne postaci niedożywienia: m.innymi onkologia, opieka paliatywna, gastrologia, neurologia, kardiologia, intensywna terapia, stany po leczeniu operacyjnym, geriatria, niedożywienie w rekonwalescencji.

 

11:30 – 11:50, Anna Zmarzły

Doustna suplementacja pokarmowa dietą przemysłową kompletną w leczeniu niedożywienia.

 

11:50 – 12:05

Prezentacje firm farmaceutycznych (Fresenius Kabi, Nestle, Nutricia)

 

12:05-12:15

Przerwa

 

12:15 – 12:40, Dominik Rączka

Definicje żywienia klinicznego.Zapotrzebowanie na substancje odżywcze.Planowanie leczenia żywieniowego.

 

12:40 – 13:10, Joanna Garbowska

Podstawy żywienia dojelitowego.Joanna Garbowska

 

13:10 – 13:50, Anna Zmarzły

Podstawy żywienia pozajelitowego. Przypadki kliniczne.

 

13:50-14:00, Dominik Rączka

Dokumentacja medyczna leczenia żywieniowego.

 

Zgłoszenia: azmarzly@poczta.onet.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjeciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Komitet organizacyjny:

  • dr.n.med Anna Zmarzły
    Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego WSS im J. Gromkowskiego,
  • lek.med. Joanna Garbowska
    starszy asystent VI Oddziału Chorób Wewnętrznych I Żywienia Klinicznego WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu
  • lek.med. Dominik Rączka
    rezydent VI Oddziału Chorób Wewnętrznych I Żywienia Klinicznego WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu