W grudniu 2010 w Warszawie zostało powołane Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, które w lipcu 2011 zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest:

  1. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia.
  2. Upowszechnianie wiedzy medycznej dotyczącej leczenia żywieniowego i żywienia dorosłych.
  3. Wydanie zaleceń, opinii i rekomendacji oraz tworzenie programów w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia dorosłych.
  4. Prowadzenie szkolenia w dziedzinie leczenia żywieniowego.
  5. Nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia żywieniowe.

Władze Towarzystwa:

Zarząd III Kadencji:

dr hab. n. med. Przemysław Matras – prezes

dr n. med. Marek Kunecki – vice prezes
dr n. med. Waldemar Szafrański – sekretarz
mgr piel. Lidia Bartoszewska – skarbnik
prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki – członek zarządu
dr n. med. Anna Zmarzły – członek zarządu
dr n. med. Maciej Matczuk – członek zarządu
dr n. farm. Sylwia Osowska – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

dr n. med. Maciej Sadowski
dr n. med. Marcin Folwarski
mgr piel. Iwona Fołtyn


Deklaracja członkostwa:

Osoby zainteresowane przyjęciem w poczet członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego proszę o zgłoszenie mailowe pod adresem: dr.matras@gmail.com


Dane do faktury:

Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

KRS: 0000391273
NIP: 701 031 11 94
REGON: 143411896

Nr konta towarzystwa:
06 1240 5497 1111 0010 4069 9537

Faktury prosimy przesyłać na adres:
I Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Leczenia Żywieniowego
UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin