Dnia 2.04.2020 skierowaliśmy do Prezesa Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o pilne  uregulowanie istotnych kwestii organizacyjnych i prawnych związanych z realizacją, sprawozdawaniem oraz rozliczaniem leczenia żywieniowego w warunkach domowych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Otrzymaliśmy odpowiedź, która powinna rozwiać przynajmniej część Państwa wątpliwości.

Publikujemy poniżej oba dokumenty, aby mogli Państwo z nich korzystać w bieżącym zarządzaniu poradniami leczenia żywieniowego.

Pismo do Prezesa NFZ.02.04.20

Odpowiedź Prezesa NFZ do Towarzystw Żywieniowych