pobrane

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego

zapraszają na warsztaty szkoleniowe dla  profesjonalnych opiekunów medycznych i środowiskowych oraz opiekunów osób zagrożonych ryzykiem niedożywienia.

Temat warsztatów:

Niedożywienie ambulatoryjne – jaki to problem?

Warsztaty odbędą się  w sali audiowizualnej szpitala,

Budynek B, I piętro w dniu 16.04.2013r., godz. 9:30

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: azmarzly@szpital.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe.

Uczestnicy szkolenia, które jest bezpłatne, otrzymają materiały informacyjne.

Rejestracja odbywa się do wykorzystania limitu miejsc, wg kolejności napływania zgłoszeń. Osobom, dla których zabraknie miejsc zaproponujemy inny termin szkolenia.

PROGRAM:

1. Niedożywienie ambulatoryjne. Objawy, etiologia. Skala problemu.
dr  Anna Zmarzły 20 min

2.Właściwe odżywianie osób z ryzykiem niedożywienia.
Dr Anna Zmarzły. 20min

3.Rola opiekuna w rozpoznaniu niedożywienia. Wywiad  z chorym niedożywionym
mgr Wioletta Kosiba-Rogala 20 min

4.Edukacja chorego niedożywionego, formy wsparcia chorych niedożywionych mogących się odżywiać doustnie.
Mgr Magdalena Golinska 40 min

5.Odżywki doustne, zasady stosowania, zasady karmienia
dr Dominik Rączka 30 min

6.Karmienie obłożnie chorego. Licencjat pielęgniarstwa
Joanna Magolan 30 min

PATRONAT MERYTORYCZNY

Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego