Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego


zapraszają na konferencję szkoleniową dla pielęgniarek w ramach programu:
”Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego 2012-2014”

Niedożywienie ambulatoryjne – jaki to problem?

Która odbędzie się w sali audiowizualnej szpitala, Budynek B , I piętro w dniu13.05.2013r., godz. 9.00- 14.00

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: gsmektala@szpital.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko , miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe. Rejestracja odbywa się do wykorzystania limitu miejsc, wg kolejności napływania zgłoszeń.
Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne

PROGRAM

1. Przywitanie, wstęp
mgr G. Smektała/ mgr Urszula Olechowska – 20 min

2. Niedożywienie ambulatoryjne – jaki to problem?
Dr Anna Zmarzły 30 min

2. Etiologia niedożywienia.
Dr Dorota Wójcik – Dyś – 20min

3. Rola pielęgniarki w rozpoznaniu niedożywienia. Wywiad pielęgniarski z chorym niedożywionym
mgr Wioletta Kosiba – Rogala – 60 min

Przerwa 40 min

4. Edukacja prozdrowotna – chory niedożywiony.
Mgr Katarzyna Kubera – Jaroszewicz – 40 min

5. Doustne suplementy pokarmowe.
Dr Dominik Rączka – 20 min

6. Wskazania do żywienia poza i dojelitowego.
Mgr Wioletta Kosiba-Rogala – 20 min

7. Przedstawienie produktów firm farmaceutycznych przeznaczonych do terapii niedożywienia  – 30 min

Konferencję patronatem merytorycznym objęło
Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego

Komitet organizacyjny: Grażyna Smektała, Anna Zmarzły, Katarzyna Kubera- Jaroszewicz, Wioletta Kosiba- Rogala, Urszula Olechowska