WARSZTATOWA SESJA DIETETYCZNA DEDYKOWANA DIETETYKOM, LEKARZOM, PIELĘGNIARKOM I OPIEKUNOM MEDYCZNYM PRACUJĄCYM Z NIEDOŻYWIONYM CHORYM DOROSŁYM.

 

Ocena niedożywienia dorosłych.
Problemy żywieniowe u seniorów z grupy ryzyka niedożywienia
Poczatek 15.20
Czas trwania: 40 min
Wykładowca: Dr Anna Zmarzły (Wrocław)
Temat: Ocena niedożywienia dorosłych

Czas trwania: 15 min
Wykładowca: Dr Anna Zmarzły, Dr Elżbieta Gabrowska
Temat: Wskazania do wsparcia dietetycznego w różnych jednostkach chorobowych u osób dorosłych

Czas twania: 40 min
Wykładowca: Dr Elżbieta Gabrowska (Kraków)
Temat: Problemy żywienia osób starszych