Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego
WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Program” Niedożywienie Dolny Śląsk 2012-2014”

serdecznie zapraszają na warsztaty szkoleniowe

„Niedożywienie w praktyce dietetycznej”

które odbędą się w sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J.Gromkowskiego we Wrocławiu w dniu 25 marca (wtorek) od godziny 9:00 do 14:00.

Komitet organizacyjny:

Profesor  dr hab. n.med Elżbieta Poniewierka – Wrocław
dr n. med. Elżbieta Gabrowska – Kraków
dr n. med. Katarzyna Karwowska – Poznań
dr n. med. Anna Zmarzły – Wrocław

Na warsztatach, będących częscią programu edukacyjnego poruszane będą ważne tematy związane z pracą dietetyka z niedożywionym pacjentem.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały informacyjne.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: azmarzly@poczta.onet.pl

 

Program warsztatów:

9:00 – 9:10
Otwarcie warsztatów
mgr Janusz Jerzak, Prof. Elżbieta Poniewierka, dr Anna Zmarzły

9:10 – 9:40
Niedożywienie ambulatoryjne dorosłych w praktyce dietetyka
dr Anna Zmarzły

9:40 – 10:10
Niedożywienie wieku senioralnego-możliwości wsparcia dietetycznego
dr Elżbieta Gabrowska

10:00 – 10:35
Niedożywienia a rekonwalescencja – wsparcie dietetyczne w zdrowieniu po urazach, pobytach szpitalych, w rehabilitacji
dr Katarzyna Karwowska

10:35 – 11:00
Niedożywienie w gastroenterologii
Prof Elżbieta Poniewierka

11:00 – 11:00
Doustne diety przemysłowe w przygotowaniu niedożywionych do leczenia operacyjnego
dr Katarzyna Karwowska

11:15 – 11.45
Przerwa

11.45 – 12:15
Diety szpitalne – jak jest, jak być powinno?
dr Beata Całyniuk

12:15 – 12:45
Zasady doustnej suplementacji pokarmowej w leczeniu niedożywienia
dr Elżbieta Gabrowska

12:45 – 13:15
Niedożywienie ambulatoryjne dzieci-wsparcie dietetyczne
mgr inż. Elżbieta Banaś

13:15 – 13:45
Doustne suplementy pokarmowe u chorych z problemami w gojeniu ran
Zakonczenie konferencji
dr n. med. Anna Zmarzły