V Zjazd PTZK 28-30 maja 2015
II Konferencja naukowo-szkoleniowa  ŻYWIENIE KLINICZNE 2015