“ZALECENIA POSTĘPOWANIA W LECZENIU ŻYWIENIOWYM – DOJELITOWYM I POZAJELITOWYM W WARUNKACH DOMOWYCH W CZASIE STANU EPIDEMII SARS-CoV 2”

Niniejszy dokument jest efektem współpracy specjalistów z większości ośrodków leczenia żywieniowego domowego w Polsce. Powstał w oparciu o doświadczenia ośrodków. Nie jest dokumentem ostatecznym, w miarę zdobywania doświadczenia będzie aktualizowany. Pamiętać należy, że większość reguł leczenia żywieniowego w warunkach domowych nie zmienia się. Niniejszy zbiór zasad dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa. Zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. Bezpieczeństwa w czasie pracy z pacjentami leczonymi żywieniowo w trakcie trwania stanu epidemii.

 

Dokument dostępny tutaj – Zalecenia postępowania w HAN podczas epidemii SARS-COV2

 

Papierowe wydanie ukaże się w Postępach Żywienia Klinicznego w nr 1/2020.

 

Specjalne podziękowania dla Pani mgr Edyty Grabowskiej-Woźniak za pomoc w przygotowaniu części prawnej, systemowej i w redakcji “Zaleceń”